Uzdatnianie sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jako jeden z nośników energii stosowanych w procesach technologicznych podlega odpowiednim standardom jakości. Powietrze winno być czyste i suche. Niestety w procesie sprężania wytwarza się znaczna ilość ciepła, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się woda. Wilgotne sprężone powietrze ze sprężarki powoduje korozję, rdzewienie i przyspieszone zużycie narzędzi, zaworów, siłowników, aparatury, maszyn, rurociągów i instalacji powietrza. Stwarza to wiele problemów technicznych w eksploatacji urządzeń pneumatycznych. W celu eliminacji tego niekorzystnego zjawiska ciepłe powietrze po wyjściu ze sprężarki schładza się do odpowiedniej temperatury poniżej punktu rosy tj, +3 st. C. Proces ten przeprowadzamy dzięki zastosowaniu urządzeń zwanych osuszaczami, które po oziębieniu powietrza oddzielają od niego wodę i wydalają ją poza układ.

Osuszacze adsorpcyjne

Wydajność od:: 0,08 m3/h
Wydajność do:: 226,6 m3/h
Ciśnieniowy punkt rosy:: - 40 do - 70 st. C
więcej informacji

Osuszacze ziębnicze

Wydajność od:: 0,183 m3/h
Wydajność do:: 120,00 m3/h
Ciśnieniowy punkt rosy: + 3 st. C
więcej informacji