System odzysku ciepła

 

Efektem ubocznym procesu sprężania jest ciepło, to samo, za które płacą Państwo aby np. ogrzać swój zakład pracy, czy też wodę, aby umyć ręce.

Dlaczego zainwestować w system odzyskiwania ciepła?

To fakt wynikający wprost z zasad termodynamiki Newtona - około 94% energii powstałej w trakcie pracy kompresora zamieniane jest w ciepło.

Ceny energii sukcesywnie rosną.

Troska i świadomość odpowiedzialności za otaczające nas środowisko zaczynają dochodzić do głosu.

UE wyznacza normy emisji CO2, które niedługo będą musiały być przestrzegane w Polsce.

System odzyskiwania ciepła GD pomaga nam zaoszczędzić pieniądze, energię oraz zredukować własną emisję CO2.