Separatory wodno – olejowe GDW

Separatory wodno – olejowe GDW
Służą do rozdzielenia kondensatu (agresywnej mieszanki wodno-olejowej, będącej ubocznym produktem sprężania powietrza) na olej i wodę.

Opis produktu

Separatory wypełnione są aktywnym węglem, który posiada zdolność przyciągania cząsteczek oleju i jednocześnie odpychania cząsteczek wody. Kondensat olejowy po dekompresji wpływa do separatora, gdzie jest absorbowany przez medium uzdatniające. Następnie oczyszczony kondensat przepływa do spustu odprowadzającego. W ten sposób otrzymujemy uzdatniony kondensat, który możemy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska, odprowadzić do instalacji sanitarnej.