Nadrzędne sterowniki systemu sprężonego powietrza

Nadrzędne sterowniki systemu sprężonego powietrza
Obecnie żaden nowoczesny energooszczędny system sprężonego powietrza nie może się obyć bez instalacji nadrzędnego sterownika. GD4 Connect to idealny rozwiązanie dla mniejszych stacji sprężonego powietrza pozwalająca inteligentnie sterować do 4 sprężarek ze stałą wydajnością, natomiast GD12 Connect może inteligentnie sterować do 12 sprężarek o stałej lub zmiennej wydajności.

Opis produktu

GD4 Connect służy do kompleksowego zharmonizowania stacji sprężonego powietrza, dzięki czemu układ jest prawidłowo zarządzany a wszystkie sprężarki są optymalnie wykorzystywane. Rozwiązanie to zwykle oferuje oszczędność energii do 30%.

Trzy wybieralne funkcje sterowania
• FIFO rotacja - First In First Out
• Równe godzin pracy
• Rotacja godzinna

 

GD12 Connect może inteligentnie sterować do 12 sprężarek o stałej lub zmiennej wydajności:
• Inteligentnie wybierając odpowiednią kombinację sprężarek
• Zmniejsza zużycie energii (obniżenie ciśnienia o każdy 1 bar prowadzi do 6% zmniejszenia zużycia energii)
• Ogranicza czas pracy pod obciążeniem do absolutnego minimum

GD12 Connect jest najlepszym wyborem pozwalającym zoptymalizować istniejący system sprężonego powietrza. Połączenie z lokalną siecią internetową, pozwala na przeglądanie wszystkich parametrów pracy układu.